Op deze pagina worden noviteiten, ontwikkelingen en nieuws gepresenteerd door ProFessence.

De ResourcEngine, modern, krachtig en eenvoudig

Na de zomer 2022 kan de ResourcEngine als laatste onderdeel uit onze one-stop-store geleverd worden. Wij zijn trots dat we een tool hebben ontwikkeld die de eenvoud van roosteren blootlegt.

Onze ResourcEngine kan ook werken zonder WePer4mens Onderwijs, dan wordt een deel meegeleverd van basisgegevens, ResourcEngine Beheer.

Wij denken dat de licentieprijs per leerling / student de markt nog wel eens zou kunnen gaan verrassen.

Curriculummanagement, verantwoordelijkheid waar het hoort

13-01-2022

WePer4mens Onderwijs beschikt functionaliteit om uw curriculum te beheren. Wijzigingen in studiemodules kunnen worden via een procesflow voorgesteld, beoordeeld en geautoriseerd. Geen verschillende versies die rondzwerven, maar alles geborgd in één applicatie.Studiegidsinformatie van A tot Z

13-01-2022

ProFessence heeft als eerste leverancier de gehele onderwijslogistiek in haar applicatie verwerkt.

Zo is het mogelijk om de gegevens van OER, toetsmatrijzen, leermiddellijsten en vakinformatie vast te leggen in WePer4mens Onderwijs. Als deze onderdelen op de juiste ingericht worden, dan is het mogelijk om de semestergids vanuit WePer4mens Onderwijs te vervaardigen

Neem contact op met ProFessence om meer info te verkrijgen omtrent de onderwijslogistiek in WePer4mens Onderwijs.


Onderwijslogistiek in WePer4mens Onderwijs (deel 1 van 4)

Hotelschool The Hague / ProFessence

13-01-2022

Hotelschool The Hague (met vestigingen in Den Haag en Amsterdam) heeft ProFessence als adviseur ingehuurd om processen rondom de onderwijslogistiek te beoordelen en te verbeteren.

We boeken voortgang en zijn beland in de volgende fase.


Sander Lapré (Director Shared Services) en Huib Hol