ProFessence levert standaardsoftware (WePer4mens Onderwijs) voor formatie- en inzetplanning in het onderwijs. Door verschillende instellingen in de software is het echter mogelijk om het programma zo te gebruiken dat het naadloos aansluit op het gehele formatieproces van uw organisatie. Zo krijgt u het gevoel dat de software voor u op maat gemaakt is.

De online applicatie WePer4mens Onderwijs helpt u uw interne processen te stroomlijnen en beantwoordt de vragen die u als management, teamleiders en docenten heeft. Iedereen binnen uw organisatie heeft inzicht.
WePer4mens beschikt over een groot aantal standaard rapportages en er zijn nog losse modules te verkrijgen om medewerkers in- en uit te lenen, gegevens van het personeel te vergelijken met uw HRM applicatie, etc.

De te roosteren activiteiten (lessen en /of toetsen) kunnen worden geëxporteerd naar Untis, Syllabus+ of naar een andere roosterapplicatie.

WePer4mens Onderwijs helpt u om beslissingen te nemen op basis van feiten. Met één klik bent u bij uw belangrijkste gegevens of een blik op uw overzichtelijk dashboard om uw belangrijkste kengetallen te kunnen monitoren.

WePer4mens Onderwijs is een web-based managementtool, die ontwikkeld is om de taaktoedeling en inzetplanning te verzorgen voor alle sectoren binnen het onderwijs. Van het vastleggen van een onderwijsprogramma tot en met gegevens exporteren naar een roosterapplicatie, kunnen de gegevens inzichtelijk voor alle lagen van een onderwijsorganisatie gemaakt worden.

Sturing op managementniveau, bedrijfseconomische rapporten en informatie voor docenten zijn allemaal gevangen in één applicatie.

De software en diensten die ProFessence levert in de onderwijsmarkt kunnen het best worden omschreven als:

  • Gebruiksvriendelijk
  • Overzichtelijk
  • Klantgericht
  • Constant in ontwikkeling
  • Flexibel
  • Begeleiding en training

WePer4mens Onderwijs is van origine ontstaan met als rode draad de personeelsplanning en hier omheen is functionaliteit ontworpen die voor onderwijs specifiek is.

De specifieke functionaliteit heeft alles te maken met de onderwijslogistieke processen in de onderwijsmarkt. Om als one-stop-store alles te kunnen bieden is er functionaliteit waarmee het curriculum beheerd kan worden, studiegids informatie verzameld kan worden en vanaf de zomer 2022 ook geroosterd.

Naast de functionaliteit beschikt WePer4mens Onderwijs over meer dan 25 standaardrapportages, import- en exportfunctionaliteit en een dashboard per gebruikersgroep om snel inzicht te hebben in de belangrijkste processen.

WePer4mens Onderwijs kan op verschillende manieren ingezet worden. Low profile als taaklastsysteem of als hart van uw onderwijslogistiek met alle beschikbare opties tot uw beschikking.

Daarom zou je WePer4mens Onderwijs kunnen benoemen tot het "ERP" systeem ("Education Resource Planning") binnen de onderwijsmarkt!

Om WePer4mens Onderwijs te implementeren zijn er twee mogelijkheden. ProFessence verzorgt de gehele implementatie en levert WePer4mens Onderwijs turn-key op. Aan de hand van een implementatieplan wordt de applicatie ingericht na samenstelling van een projectgroep. Uit het implementatieplan volgen acties voor zowel de klant als ProFessence. De klant levert informatie aan en ProFessence verzorgt uw volledige inrichting.

Informeer bij ProFessence naar de volledige uitwerking van de turn-key implementatie door ProFessence of de Express implementatie en de bijbehorende prijzen.

Licentiekosten: Dit zijn kosten voor het gebruik van de software WePer4mens Onderwijs van ProFessence.

Jaarlijkse onderhoudskosten: De key-users van de klanten kunnen gebruik maken van de helpdesk van ProFessence (volgens afspraken uit de SLA) en er wordt jaarlijks een release door ProFessence uitgebracht met nieuwe functionaliteit. Klanten hebben de mogelijkheid om RfC aan te vragen via de helpdesk mits ze hiervan ook de functioneel beheerder van de organisatie op de hoogte brengen. ProFessence verzamelt de wensen en bepaalt uiteindelijk welke functionaliteit er gemaakt wordt binnen de jaarlijkse release.

ProFessence heeft regelmatig contact hierover met de functioneel beheerder van WePer4mens Onderwijs binnen de organisatie.

Jaarlijkse hostingskosten: Kosten van de database die extern gehost wordt.